استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشست خبری هفتگی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل مایل به ادامه همکاری با مقام‌های ایرانی در خصوص مسائل مبتنی بر احترام متقابل، در راستای منافع ایران، مردم این کشور و مردم منطقه است. وی در پاسخ به اینکه آیا گوترش پیام تبریک برای رئیس‌جمهور منتخب ایران فرستاده است، اظهار کرد: تردیدی ندارم که روند معمول دنبال خواهد شد اما این کار، اغلب در زمانی نزدیک به تاریخ تحلیف انجام می‌شود که تا جایی که می‌دانم شش هفته دیگر خواهد بود.