کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصت ۶ دقیقه‌ای احقاق حق برای عبدالناصر همتی در نظر گرفته بود. معاون تبلیغاتی همتی اما دیروز از انصراف وی نسبت به استفاده از این زمان جهت دفاع از اتهامات وارده خبر داد. این کمیسیون 8 دقیقه زمان نیز برای دولت درنظر گرفته بود که به دنبال آن، شورای اطلاع رسانی دولت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از 30 مورد مطلب نادرست و اتهامات وارده به دولت در مناظره اول کاندیداهای ریاست جمهوری تنها برای 4 مورد آن فرصت پاسخگویی محدود داده شده و از این رو دولت حاضر به استفاده از این زمان تخصیص یافته نیست.