رستم قاسمی، وزیر اسبق نفت و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه با توجه به حضور تعداد زیادی از اعضای دولت احمدی‌نژاد در وزارت کشور در روزی که خود احمدی‌نژاد ثبت نام کرد، آیا هماهنگی خاصی در این رابطه صورت گرفته گفت: هماهنگی خاصی صورت نگرفته ولی نشانگر توانمندی درست دولت آقای احمدی‌نژاد است. وی احتمال ائتلاف با احمدی‌نژاد را رد کرد اما متذکر شد: در دولتم مانند احمدی‌نژاد عمل می‌کنم.