جمعی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از هزینه‌کرد‌های نهاد ریاست جمهوری را تهیه و تدوین کرده‌اند. به گزارش تسنیم طرح مذکور در سامانه مربوطه بارگذاری شده و در مرحله جمع‌آوری امضا است. در ابتدای این طرح آمده که اخیرا اخباری مبنی بر پرداخت بیست میلیون ریال و مجموعا چهار هزار میلیارد ریال از سوی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم به حساب هر یک از طلبه‌های حوزه‌های علمیه بابت کمک هزینه افطار پرداخت شده است؛ در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هیچ ردیف بودجه‌ای در این خصوص پیش‌بینی نشده است.