ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفت: «ما به خوبی واقفیم که چه کسانی دوست دارند بر روابط ما اثر بگذارند و به منافع روسیه آسیب بزنند و قرن‌ها روابط ما با ایران را خدشه‌دار کنند. به طور کلی ما بر مواضع رسمی ایران که بارها اعلام شده است تکیه می‌کنیم.» خانم زاخاروا با اشاره به تنش پیش آمده پس از انتشار فایل مصاحبه محمدجواد ظریف گفته: «آن طور که معلوم است ایران در وضعیت آسانی به سر نمی‌برد... و بر همین اساس هم هرگونه بحران رسانه‌ای، از نظر ما، باید از منظر این وضعیت و پیامدهای اوضاع فعلی مورد ارزیابی قرار گیرد.»