به گزارش تسنیم، محمد غرضی از تصمیم خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خبر داد. وی با بیان اینکه از جوانی در فضای اداره کشور بودم و در دهه‌های ۲۰ تا ۴۰ و ۵۰ افتخار خدمت به کشور را داشتم، گفت: قطعا با هدف خدمت به کشور در موعد قانونی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام می‌کنم. غرضی در انتخابات سال ۹۲ نیز کاندیدای پست ریاست جمهوری شده بود که در آن رقابت‌ها، ۴۴۶ هزار و ۱۵ رأی، معادل یک درصد آرای اخذ شده را کسب کرد. محمد عباسی، وزیر تعاون و وزیر ورزش و جوانان در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.