عراقچی روز گذشته پس از دیدارهای فشرده با رئیس هیأت چین و روسیه در وین، با انریکه مورا، هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک دیدار و آخرین ترتیبات اجرایی مربوط به برگزاری کمیسیون را مرور کرد. به گزارش رسانه‌ها بعد از این دیدار و هنگام خروج عراقچی از محل ملاقات، یکی از عناصر ضدانقلاب اقدام به فحاشی کرده و قصد تهاجم به وی را داشت که ناکام ماند. منافقین و دیگر عناصر ضدانقلاب در وین روز گذشته در اعتراض به مذاکرات برجامی، در مقابل هتل محل برگزاری کمیسیون مشترک تجمع کردند.