ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، در نشست سنای این کشور اظهار داشت که مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد سال آینده مانع از احیای برجام می‌شود. وی همچنین افزود که احیای برجام مقدمه گفت‌وگو درباره نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران است.