دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی طی گفت‌وگویی درباره حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: حضور افراد باسابقه نظامی در انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری از کشورها مرسوم و رایج است و اتفاقا داشتن سابقه نظامی به معنی حضور در عرصه‌های پرمخاطره و جنگ برای افراد امتیاز محسوب می‌شود، ولی متاسفانه در کشور ما برخی افراد و گروه‌ها تلاش می‌کنند افرادی را که در کسوت نظامی در جنگ حضور داشته و برای دفاع از کشور جانفشانی کرده‌اند با برچسب‌هایی چون خشونت‌گرا و معتقد به تفکر پادگانی و مستبد و...  از میدان خارج کنند.