به گزارش ایسنا، حجت کرمانی، وکیل مدافع نازنین زاغری از آزادی این زندانی ایرانی - بریتانیایی پس از پایان حکم پنج سال حبس خبر داد و گفت: موکلم محکومیت که داشته امروز به پایان رسید و پابندش باز شد زیرا او یکسال با پابند بیرون بود که امروز باز شد. وی افزود: همچنین زمان رسیدگی به پرونده دوم موکلم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام ۲۴ اسفند ماه در دادگاه انقلاب تعیین شده است.