غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در نشست «جمهور» درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت: هیچ‌گونه بحثی در مورد کاندیداتوری آقای لاریجانی در جامعه روحانیت مبارز صورت نگرفته است. اینکه جامعه روحانیت در پی روی کار آمدن آقای لاریجانی است و دیگران به دنبال اقای رئیسی هستند، یک القاء از سوی دیگران است. آقای رئیسی خود عضو جامعه روحانیت مبارز است و هیچ‌گاه از عضویت جامعه کنار نرفته است. در انتخابات گذشته نیز به ایشان رأی دادیم و هیچ گونه تردیدی در حمایت از اقای رئیسی نداریم.