‌سرتیپ احمد وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی در اولین همایش نقش و تبیین راهبردهای گام دوم انقلاب در شکل‌دهی ژئوپولتیک قرن پانزدهم، گفت: رژیم صهیونسیتی بی‌تردید در این قرن از بین خواهد رفت. بیانیه گام دوم نویدبخش همین تحول است. این رژیم در درون فرو خواهد پاشید. همانطور که مردم تا جلوی منزل نتانیاهو رفتند و وی را داخل زیرزمین کردند. وی همچنین با تاکید بر افول قدرت آمریکا افزود: آمریکا از مرحله ابرقدرتی به قدرت درجه یک و حتی پایین‌تر سقوط می‌کند. آمریکا به شدت دچار ضعف است و قدرت اقناع و تجمیع ملت خود را هم ندارد.