سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران در جشنواره مجازی ملی علم و فناوری بسیج، گفت: ما نمی‌توانیم به هیچ‌ کشوری وابسته باشیم و با کشورهای دیگر متفاوت هستیم چرا که در تحریم جهانی هستیم و هیچ کس به ما کمک نمی‌کند. حتی دوستان ما در بهترین حالت، با ما دشمنی نمی‌کنند، اما هیچ کس به ما کمک نمی‌کند تا این کشور روی پای خودش بایستد. وی با بیان اینکه ما در حال قطع همه وابستگی‌ها هستیم، افزود: تحریم یکی از فرصت‌های بزرگ تاریخی برای کشور ایران است نه فرصتی در یک مقطع زمانی.