به گزارش اعتمادآنلاین، قاسم میرزایی نیکو، نماینده سابق مجلس درباره مخالفت مجلس یازدهم با گزارش کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه سطح مجلس یازدهم از نظر درک کارشناسی و سواد نامتوازن است، گفت: آشفتگی در رفتار نمایندگان مجلس در روز بررسی کلیات لایحه بودجه مشهود بود و آشفتگی نشان از بی‌سوادی است. وی با بیان اینکه آقای نادران به صراحت گفت رد این گزارش شیرینی دولت وعروسی دولت است، افزود: اما یک دسته دیگر فقط می‌خواستند به موضوعی منتسب به دولت رای منفی بدهند و حتی مدیریت جلسه نیز متوجه نبود چه چیزی را به رأی گذاشته است.