رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم در پاسخ به اینکه نام شما به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود، آیا به کاندیداتوری در ۱۴۰۰ فکر می‌کنید یا خیر، گفت: هر کسی ممکن است به خیلی چیزها فکر کند، فکر کردن مشکلی ندارد. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم، هنوز زود است که فضای کشور را انتخاباتی کنیم و بنده با اینکه سمت دولتی ندارم، امّا این روزها بخشی از وقت خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور گذاشته‌ام و معتقدم حل مشکلات در کشور ثروتمندی مثل ایران با ظرفیت‌های عظیم و منابع انسانی مستعد و جوان، آنقدر پیچیده نیست.