احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: ما یک فرصت یک ماهه به آمریکایی‌ها داده‌ایم و دوم بهمن ماه دولت جدید آمریکا مستقر می‌شود. آن‌ها تا سوم اسفند فرصت دارند اقدامات خود را برای رفع تحریم‌ها انجام دهند. اگر تا سوم اسفندماه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه‌های مالی، بانکی و نفت برداشته نشود، قطعاً بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج خواهیم کرد و جمهوری اسلامی ایران حتماً اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد.