یکی از پایگاه‌های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس، با حضور سردار حسین سلامی، فرمانده کل و دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه رونمایی و از دستاوردها و تجهیزات راهبردی زیر سطحی و موشکی این نیرو بازدید شد. فرمانده کل سپاه گفت: این مجموعه یکی از چندین تاسیسات نگه دارنده موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه است. وی تاکید کرد: این موشک‌ها با برد صدها کیلومتر، نقطه زن و دقیق، با قدرت تخریب بسیار بالا و قادر به عبور از تجهیزات جنگ الکترونیک دشمن هستند.