به گزارش ایسنا به نقل از آر تی عربی، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در اظهاراتی با طرح ادعاهایی علیه ایران و ترکیه گفت: جهان عرب شرایط سختی با همسایگان خود در منطقه دارد. وی افزود: ایران و ترکیه طمع ورزی احیای امپراتوریهای گذشته خود در منطقه عربی را دارند و هر دوی آنها در کشورهای عربی نفوذ کرده و به دنبال سیطره هستند .ابوالغیط همچنین ادامه داد که با توجه به سیاست‌های هر دو کشور ایران و ترکیه‌، این اقدامات آنها در مرحله آتی نیز ادامه‌دار خواهد بود.