محسن هاشمی در برنامه جهان آرا گفت: من قبلا هم گفته‌ام مرحوم هاشمی وصیت‌نامه‌ای داشتند که قدیمی بود که قسمتی از آن را در تلویزیون خواندم اما متن قوی صد و خورده‌ای صفحه‌ای را ایشان در تقریبا ۴، ۵ سالی بود می‌نوشتند که این قرار بود به وصیت‌نامه جدی‌تری تبدیل شود.

این وصیت‌نامه چون خیلی از مواردش مربوط به مقام معظم رهبری بود، من این را خدمت مقام معظم رهبری دادم و الآن متنی غیر از آن ما نداریم. البته این متن تکمیل و بازنویسی نشده بود. متنی بود که مباحث زیادی در آن مطرح شده بود و مقام معظم رهبری اگر صلاح دیدند خودشان می‌توانند منتشر کنند.