عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی خبر داد.