علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی که درباره وزرای پیشنهادی اقتصاد و راه و شهرسازی در روزهای اخیر مطرح است، گفت: با توجه به سابقه حضور آقایان دژپسند و حاج محمدی در سازمان برنامه و بودجه این احتمال وجود دارد که هر دو این افراد از نزدیکان آقای نوبخت بوده و با توصیه او به عنوان گزینه پیشنهادی این دو وزاتخانه مهم اقتصادی مطرح شده باشند. در مورد آقای شریعتمداری نیز شنیده‌ام نمایندگان تلویحا به دولت پیام دادند که اگر وی  به عنوان گزینه وزارت کار معرفی شود، تمام تلاش خود را برای رأی نیاوردنش انجام دهند؛ زیرا معتقدند دولت برای نجات شریعتمداری از استیضاح اقدام به جابه‌جایی وی کرده است.