امارات متحده عربی صدور روادید برای ۱۳ کشور با اکثریت مسلمان از جمله ایران را متوقف کرد. طبق سندی که یک منطقه تجاری دولتی امارات متحده عربی ارائه کرده است، این کشور صدور روادید برای شهروندان ۱۳ کشور را که اکثرا مسلمان هستند از جمله ایران، سوریه و سومالی متوقف کرده است. این سند که برای شرکت‌های فعال در این منطقه تجاری ارسال شده، ‌شامل بخشنامه‌ای در زمینه مهاجرت بود که از تاریخ ۱۸ نوامبر اجرایی شده است.