سید عطاالله مهاجرانی شایعه قتل خود را که در فضای مجازی مطرح شده بود، تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک زیرنویس جعلی که به فیلمی از شبکه بی بی سی فارسی اضافه شده بود، در فضای مجازی منتشر شد که به نقل از الشرق نوشته بود: مهاجرانی با ضربات چاقو در لندن کشته شد. در همین راستا، سید عطاالله مهاجرانی در توئیتی نوشت: «من هستم! البته شکاریم یک سر همه پیش مرگ. از لطف و صفا و احوالپرسی دوستان ممنونم.»