مقام‌های پنتاگون نسبت به احتمال حمله ترامپ به ایران ابراز نگرانی کردند. به گزارش ایلنا، نیویورک تایمز در خبری مدعی شد: مقام‌های پنتاگون از احتمال اینکه ترامپ عملیات نظامی علیه ایران انجام دهد، ابراز نگرانی کرده‌اند و احتمال انجام حمله نظامی علیه ایران در روزهای باقی مانده دولت فعلی را رد نکردند‌. آنها مدعی شدند که ممکن است سرپرست جدید وزارت دفاع آمریکا نتواند در مقابل تصمیمات ترامپ در این خصوص مقاومت کند.