به گزارش خبرگزاری اوکراین فرم، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرد که منوچهر مرادی، سفیر کشورمان در اوکراین با یوهنی ینین معاون وزیر امور خارجه اوکراین در راستای تداوم رایزنی‌ها در خصوص هواپیمای اوکراینی داشت. طبق بیانیه وزارت خارجه اوکراین، سفیر ایران آمادگی‌اش را برای حل و فصل مسائل در اسرع وقت و روشی مورد قبول برای دو طرف در دور بعدی مذاکرات که برای اواخر نوامبر و اوایل دسامبر ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده است، بیان کرد.