اندیشکده مطالعات راهبردی و هدفمند در گزارشی نوشت: ایران توانایی صادارات موشک‌های کروز قدس را دارد و این سلاح گزینه‌ای مناسب برای خریداران است. در ادامه این گزارش آمده است: تهران به دنبال  توسعه توان و قدرت موشک‌های زمین به هوا و ضدکشتی است و توانایی بهبود موشک‌های زمین به هوا و ضدکشتی را که در صورت درگیری خسارات زیادی به ایالات متحده و برخی دیگر در خلیج فارس وارد می‌کند، توسعه می‌دهد.