جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره اظهارات سید کمال حیدری بیانیه‌ای با امضای آیت‌الله محمد یزدی صادر و آحاد جامعه اسلامی را از «فتنه چنین افرادی» برحذر کرد و نوشت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از چند سال پیش وی را زیر نظر دارد و در برابر تحلیل‌ها و مطالب نادرست و ناتمام وی طریق تصبّر و تحلّم را در پیش گرفته است. بررسی سوابق نام‌برده نشان می‌دهد وی انضباط و استقامت لازم را در تحصیل نداشته، فراگیری از استادان را به حد کفایت نرسانده است.