ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه سند امنیت قضایی را به تمام مراجع قضایی ابلاغ کرد؛ این سند در ۳۷ ماده از «حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی» تا «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» را در برمی‌گیرد. در این سند آمده است که شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مطلقا ممنوع است. در بخش دیگری از آن همچنین آمده است که قوه قضائیه «شرایط مناسب» را برای افرادی که در اماکن تحت‌نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت هستند، فراهم کند.