عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی در خصوص شائبه گرفتن آزمون از کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: آزمون به آن مفهوم مرسوم نیست. مثلا در مجلس خبرگان آزمون علمی است. چون باید اجتهاد را تشخیص دهیم. یک راه کم دردسر و کم هزینه برای خبرگان این بود که نامزدها آزمونی بدهند تا مشخص شود درجه اجتهاد را دارند یا ندارند. اما در انتخابات ریاست جمهوری آزمون به این معنی نیست. می‌خواهیم ارزیابی مدیریتی داشته باشیم. حالا با هر شیوه‌‌ای که مجلس تعیین کند یا پیشنهادهای جدیدی که از سوی رسانه‎ها مطرح شود.