کمال حسین‌پور، نماینده سردشت درباره تخلیه 6 روستای مرزی در سردشت گفت: دستور تخلیه تمامی این روستاها از سوی هنگ مرزی صادر شده، در خاک ایران واقع شده‌اند و کیلومترها تا خاک عراق فاصله دارند ولی نکته اینجاست که این روستاها از آخرین پاسگاه مرزی ایران جلوتر هستند به همین دلیل هنگ مرزی سردشت خواستار تخلیه این روستاها شده است.