مقام آمریکایی با وقاحت تمام و بدون اشاره به بی‌توجهی کشورش به توافق‌های بین‌المللی خواهان تعهد ایران به پادمان‌ها شد. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان ملل، جکی وولکات نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: «ایران باید اقدامات بیشتری انجام دهد، تا از پایبندی کامل این کشور به تعهدات پادمانی اطمینان حاصل شود.»