سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه نشست هیأت عمومی از صدور حکم پرونده روح‌الله زم خبر داد و در پاسخ به سوالی درباره حکم اعدام سه نفر از معترضان حوادث آبان ۱۳۹۸ گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. وی در واکنش به ارسال نامه‌ای از سوی وکیل این سه متهم به دیوان عالی کشور گفت: هر نامه‌ای که می‌آید به روی پرونده می‌رود. مرتضوی مقدم همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده تمام شده و دست دیوان عالی کشور نیست و در مرحله اجراست.