به گزارش ایلنا به نقل از رادیو ملی اوکراین، دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین در مورد سانحه هواپیمای اوکراین گفت: غم و اندوه این فاجعه در یاد ما باقی می‌ماند اما اگر عدالت اجرا شود، می‌توانیم این صفحه را در روابط میان کی‌یف و تهران رد کنیم. وی افزود: باید همه جزئیات روشن شود در صورتی که تمام ابعاد اتفاق را بدانیم  می‌توانیم درباره میزان غرامت گفت‌وگو کنیم. اما هرگز مصالحه‌ای که یاد قربانیان و نزدیکانشان را نادیده بگیرد و یا مطالبات‌ ما را تحقق نبخشد، نمی‌پذیریم.