علیرضا سلیمی، نماینده محلات در جلسه علنی دیروز مجلس طی اخطاری با اشاره به اصول ۵۷ و ۱۳۵ قانون اساسی درباره سرپرست تازه وزارت صمت گفت: تذکر اول بنده این است که سرپرستی آقای سرقینی از کجاست؟ رئیس جمهور یا از مقام معظم رهبری اذن گرفتند یا نگرفتند. اگر اذن گرفتند باید اعلام می‌کردند که تا الان اعلام نشده است و اگر اذن نگرفتند قطعاً این سرپرستی خلاف قانون است. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه نیز این تذکر را تایید و تصریح کرد: اگر استجازه گرفته شده باید یک نسخه از این اجازه را ارسال می‌کردند تا مجلس مطلع شود.