نشریه «فارین پالسی» گزارش داد که دولت آمریکا سه‌شنبه آینده پیش‌نویس قطعنامه‌ تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را در شورای امنیت به رأی خواهد گذاشت. در این پیش‌نویس از اعضای شورای امنیت خواسته شده خرید و فروش تسلیحات با ایران را متوقف کرده و از ارائه آموزش‌های تکنیکی، منابع مالی و سایر خدمات مرتبط خودداری کنند. «کلی کرفت»، نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز متحد به روسیه و چین هشدار داده که این دو کشور در صورت وتوی این قطعنامه، شریک اقدام‌های ایران خواهند بود.