ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی به فارس گفت: نمایندگان بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس(مربوط به اجرای ناقص قانون یا استنکاف از اجرای اصل 44 قانون اساسی) شکایتی را از وزیر نفت تنظیم کردند که قرار است این شکایت در دستور کار مجلس قرار بگیرد و در صورت رأی موافق نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد. وی افزود: وکلای ملت از آقای زنگنه به این دلیل شکایت کرده‌اند که چرا کارت سوخت را شش سال حذف کرد و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد؟