بنا به درخواست وکلای پرونده سه اعدامی حوادث آبان ماه، حکم آنان متوقف شد. وکلای محکومان این پرونده دیروز اعلام کردند که درخواست اعاده دادرسی را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کرده‌اند. آنها افزودند: «حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می‌باشد.»