کمیسیون اقتصادی در هفته آینده، میزبان سید محمود علوی، وزیر اطلاعات و معاونان اوست؛ این دیدار روز یکشنبه ۲۹ تیر جهت بررسی گزارش وزارت اطلاعات درباره آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور برگزار می‌شود. همچنین در دستور کار هفته بعد کمیسیون اقتصادی، ادامه بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت و نشست نمایندگان با ریاست اتاق اصناف ایران و رئیس صندوق کارآفرینی امید تعریف شده است.