به گزارش ایلنا، طبق اعلام محمدرضا قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم، سه‌شنبه 10 تیرماه 99، تست کرونای دکتر بهرام سرمست استاندار قم مثبت اعلام شد. استاندار قم در گفت وگویی کوتاه با ایلنا، با تأیید خبر فوق، گفت: «طبق توصیه پزشکان، مجبور هستم که در دو هفته پیش رو در منزل در قرنطینه باشم. در این دو هفته پیش رو، امورات اجرایی استان را از منزل مدیریت خواهم کرد.»