عباس تدین، وکیل دادگستری در خصوص احتمال بطلان احکام صادره از سوی قاضی فاسد در پاسخ به این سوال که آیا احکام صادره از سوی قاضی منصوری و قاسم‌زاده باطل خواهد شد و اینکه امکان بازنگری در آن وجود دارد یا خیر، به ایسنا گفت: در قانون ما  راهکار مشخصی در این زمینه پیش‌بینی نشده و تنها راهکار آن اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اختیارات رییس قوه قضاییه است که اگر احراز شود آرای صادره خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رییس قوه قضاییه آن را بررسی و دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می‌کند.