شبکه بلومبرگ به نقل از برخی دیپلمات‌ها مدعی شد آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل داده است که موجب تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به طور نامحدود خواهد شد. پیش‌نویس این قطعنامه از تمامی کشورها می‌خواهد که «از تامین، فروش و انتقال مستقیم یا غیر مستقیم» تسلیحات به ایران و از ایران خودداری کنند مگر آنکه کمیته شورای امنیت این اقدام را ظرف سی روز و به طور جداگانه تایید کند. به گفته دیپلمات‌ها، شورای امنیت مذاکرات بر سر قطعنامه را روز چهارشنبه آغاز خواهد کرد.