علی کریمی فیروزجای در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۳۷ نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محکومیت قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را قرائت کرد. در این بیانیه قطعنامه اخیر شورای حکام نشانه‌ای دیگر از وجود تبعیض ساختاری در آژانس بین‌المللی دانسته شده و آمده است: «مجلس شورای اسلامی از دولت می‌خواهد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف و نظارت‌ها را معلق کند.»