به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزیز، نماینده عربستان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: عربستان از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس که توسط سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس مطرح شد و از ایران می‌خواهد که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به آژانس اجازه دهد که به  سایت‌های مشخص دسترسی داشته باشد، استقبال می‌کند. همچنین عربستان برای حفظ امنیت و صلح بین‌المللی از این قطعنامه حمایت می‌کند و آن را اقدامی مهم و جدی برای مقابله با ایران می‌داند.