سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: برخی از وکلای ملت طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان اصرار داشتند که اگر شخصی توسط نماینده‌ای مورد تهمت و یا توهین قرار گرفت شخص می‌تواند با نوشتن نامه و یا حضور در مجلس از خود اعاده حیثیت کند.

به گزارش تسنیم، محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم، در تشریح قانون این هیأت، گفت: قانونی که برای هیأت نظارت تصویب شده تفسیرهای متفاوتی دارد؛ مجلس معتقد است که نماینده در حوزه اظهارنظر آزاد است و یک نماینده نباید به خاطر اظهارنظرش محاکمه شود، اما نظر قوه قضائیه این است که اگر نماینده‌ای در اظهارنظرش تهمت و یا افترایی به شخصی زد اظهارنظرش خارج از مصادیق بوده و در حوزه وظایف نمایندگی نیست و نهاد قضایی می‌تواند به آن رسیدگی کند.

جمالی در همین راستا ادامه داد: برخی از وکلای ملت طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان اصرار داشتند که اگر شخصی توسط نماینده‌ای مورد تهمت و یا توهین قرار گرفت شخص می‌تواند با نوشتن نامه و یا حضور در مجلس از خود اعاده حیثیت کند. این اختلاف نظرات تاکنون هم وجود دارد. وی بیان داشت: البته با مسئولیت گرفتن آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه ابلاغی به هیأت نظارت شد مبنی بر اینکه علیرغم اختلاف دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت از قانون مذکور، نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای قوه قضائیه محترم است و سعی ما بر این است که نظر هیأت را اخذ و مورد توجه قرار دهیم.  سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: معتقدم که نواقصی در قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و هم آیین‌نامه داخلی پارلمان و همچنین در قانون اساسی وجود دارد، چرا که در حال حاضر در هیچ یک از قوانین اساسی یا قوانین مدنی‌مان اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی، جرمی مرتکب شود و وجدان عمومی جامعه هم دیگر وی را به عنوان نماینده نپذیرد؛ ماده قانونی برای تعلیق یا اخراج وی از مجلس وجود ندارد.

وی افزود:  این یکی از ایراداتی است که وجود دارد و لازم است در هر جایی که صلاح است مانند قوانین داخلی قوه مقننه به آن توجه شود. البته همیشه این نگرانی هم از طرف مجلس وجود داشته که اگر راهی باز شود که بخواهند نماینده‌ای را از دور خارج کنند و یا از مجلس تعلیق و اخراج کنند، برخی از سلیقه‌ها حاکم شود و استقلال و جایگاه مجلس زیر سوال برود. به همین دلیل چنین قانونی در مجلس تصویب نشده و نمایندگان به این گونه قوانین رأی نمی‌دهند.

جمالی یادآور شد: با قانون فعلی اگر هیئت نظارت تخلفی از یک نماینده مشاهده کند، نمی‌تواند ورود کند به عبارتی تا از نماینده ای شکایتی به هیأت نظارت نرسد این هیأت نمی‌تواند ورود کند؛ حقوقدانان هیأت عنوان می‌کردند باید شکایتی وجود داشته باشد تا شما بتوانید رسیدگی کنید.