شهریار حیدری، منتخب مردم قصر شیرین در مجلس یازدهم با بیان اینکه فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در حال شکل‌گیری است، به ایرنا گفت: ۱۶ اصلاح‌طلب و ۶۰ مستقل راه یافته به مجلس می‌توانند فراکسیون قوی و تاثیرگذاری در مجلس تشکیل دهند. وی افزود: با توجه به تلاش‌هایی که برای ریاست مجلس و نواب اول و دوم و روسای کمیسیون‌ها در جریان است، رأی نمایندگان مستقل مجلس با حدود ۶۰ رأی سرنوشت‌ساز و قابل توجه است و در این روند موثر خواهند بود.