عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در نشست مشترک ستاد انتخابات کشور با استانداران، به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در سال آینده اشاره کرد و گفت: مقدمات کار انتخابات ریاست جمهوری از نظر اجرایی در وزارت کشور آغاز شده و امیدواریم کشور در شرایطی قرار داشته باشد که همانند دوره‌های گذشته، شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری باشیم. وی افزود: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران وجود دارد.