نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ۹۸ حاکی از آن است که استان‌های همدان و فارس کمترین میزان نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور و چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ را داشته‌اند و ۱۰درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۳۹۸، نرخ بیکاری در حالی ۱۰.۸درصد گزارش شده که در زمستان سال گذشته این شاخص برابر ۱۲.۱درصد بوده است.

گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال نشان می‌دهد که همدان دارای کمترین نرخ بیکاری و چهارمحال و بختیاری بیکارترین استان کشور بوده است.

استان همدان با ۶.۱ درصد و پس از آن فارس با هفت درصد دارای کمترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور بودند. بیشترین میزان بیکاری هم متعلق به چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۷درصد است و استان‌های خوزستان با ۱۶.۲درصد، لرستان با ۱۶.۱درصد و هرمزگان با ۱۵.۹درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. نرخ بیکاری در استان همدان در حالی روند کاهشی را نشان داده و به ۶.۱ درصد در بهار امسال رسیده که این نرخ در زمستان سال گذشته ۱۱.۶درصد گزارش شده بود و طی مدت مشابه سال ۹۷ یعنی بهار سال قبل ۸.۲درصد بوده است. شکاف بیکاری استان‌ها نشان‌دهنده فاصله بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ بیکاری استان‌ها در یک‌سال است که این شاخص از تفاضل بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ به دست می‌آید.

نکته قابل توجه اینکه استان چهارمحال و بختیاری با وجود آنکه در میان استان‌های کشور بیکارترین استان کشور به شمار می‌رود اما در بهار سال گذشته، نرخ بیکاری ۲۲.۸درصدی را تجربه کرده است که با کاهشی ۷.۲درصدی به ۱۵.۶درصد در زمستان سال ۹۷ رسیده است. نرخ بیکاری استان تهران نیز در بهار امسال، ۱۰.۱درصد گزارش شده که با توجه به تجربه بیکاری ۱۲.۳درصدی در بهار سال گذشته می‌توان گفت که بیکاری در تهران ۲.۲درصد کاهش یافته است. البته نرخ مشارکت اقتصادی در تهران از 40.1درصد به ۳۹.۷درصد رسیده و کاهشی ۰.۴درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به استان گیلان اختصاص دارد و پس از آن مازندران، زنجان، خراسان شمالی و همدان در میان استان‌های کشور از نرخ مشارکت بیشتری برخوردار بوده‌اند.

نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که در بهار امسال از مجموع ۲۷ میلیون و ۳۳۹هزار و ۴۳۱ نفر جمعیت فعال کشور، ۲۴ میلیون و ۳۸۲هزار و ۷۴۴ نفر شاغل و ۲ میلیون و ۹۵۶هزار و ۶۸۷ نفر

 بیکار بوده‌اند.

همچنین براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 98، تعداد اشتغال ناقص در این فصل حدود 2میلیون و 436هزار و 615 نفر است.

براساس این گزارش، 10درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 2درصد کاهش یافته است.

افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار، ساعت کاری بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده‌اند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.