آخرین محاسبات سبد معاش گروه کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت ۹۸ از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰هزار تومان گذشته است. در این شرایط، حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از افزایش، نهایتاً به یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده که به گفته محمد اشرفی، به هیچ‌وجه کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل مستمری بازنشستگان، تاثیری در بهبود معیشت مستمری‌بگیران ندارد چرا که خیلی بیشتر از افزایش مستمری‌ها، هزینه‌های زندگی بالا رفته است.

وی با تاکید بر اینکه ۶۵درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر هستند، تاکید می‌کند: «گرانی» معاش بازنشستگان را تهدید می‌کند.

به گفته اشرفی، یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان یا در نهایت، یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان با هزینه‌های یک خانوار استاندارد بازنشسته که ۲.۵نفری در نظر گرفته می‌شود، تطابق و همخوانی ندارد. او ادامه می‌دهد: حتی اگر اندازه یک خانوار بازنشسته را فقط ۲ نفر در نظر بگیریم، باز هم حداقل مستمری بسیار ناکافی است و حتی یک سوم هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد.

اشرفی تاکید می‌کند: اگر رقم حداقل مستمری را با سبد هزینه‌های خانوار مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که این مبلغ ناچیز، کفاف حداقل خوراکی‌ها، مسکن، پوشاک و هزینه‌های حمل و نقل را نمی‌دهد. این مولفه‌ها، لازمه‌های اصلی زندگی هستند. کاری به هزینه‌هایی مثل تفریح، مسافرت یا آموزش نداریم. حتی اگر بازنشستگان این هزینه‌ها را کلاً حذف کنند، باز هم مبلغ مستمری در تامین «ضروریات اولیه» ناکافی است.

نماینده بازنشستگان کشور در پایان تاکید می‌کند: باید فکری برای حل مشکلات بازنشستگان بکنند؛ به خصوص کارگران بازنشسته که متوسط مستمری آنها بسیار پایین است. این وظیفه، هم برعهده تامین اجتماعی است، هم دولت و هم مجلس. ما بازنشستگان از همه این نهادهای مسئول توقع داریم هرچه سریعتر راهی برای ترمیم مستمری‌ها، ارتقای خدمات درمانی و بهبود خدمات رفاهی، بیابند.