جدیدترین نتایج گزارشات مرکز آمار ایران از افزایش جمعیت شاغل به بیش از ۲۴ میلیون نفر و کاهش جمعیت بیکار به کمتر از ۳ میلیون نفر حکایت دارد.

تازه‌ترین آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور از این حکایت داشت که در بهار سال جاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر فعال به حدود ۲۷ میلیون و ۳۴۰هزار نفر رسیده است که از این جمعیت ۲۴ میلیون و ۳۸۰هزار نفر شاغل هستند که تعداد آنها یک درصد افزایش دارد، اما از بین جمعیت فعال دو میلیون و ۹۵۶هزار نفر بیکار هستند که البته این تعداد در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش ۱.۳درصدی دارد که نشان می‌دهد نرخ بیکاری به ۱۰.۸درصد رسیده است.

نرخ اشتغال در بهار امسال تقریباً بدون تغییر نسبت به بهار سال گذشته ۳۶.۲درصد ثبت شده و جمعیت شاغل کشور نیز با عبور از مرز ۲۴ میلیون نفر به ۲۴ میلیون و ۳۸۲هزار و ۷۴۴ نفر رسید. جمعیت شاغل در حالی از مرز ۲۴ میلیون نفر عبور کرد که جمعیت فعال ۴۳هزار و ۵۰۰ نفر کاهش داشته که این می‌تواند بیانگر پیشی گرفتن سرعت رشد اشتغال نسبت به سرعت رشد بیکاری باشد.

در عین حال جمعیت بیکار نیز کاهش یافت و بعد از سال‌ها که این نرخ در محدوده ۳ میلیون نفر بود و به‌رغم رشد «جمعیت در سن کار» طی سال‌های اخیر، جمعیت بیکار در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۳۶۴هزار و ۷۸۹ نفر کاهش یافت و به ۲ میلیون و ۹۵۶هزار و ۶۸۷ نفر رسید.

جمعیت جوانان بیکار در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال که بیش از نیمی از جمعیت بیکار کشور را به خود اختصاص می‌دهند، یک میلیون و ۵۵۰هزار و ۴۹۷ نفر گزارش شده است که این میزان در بهار سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰هزار و ۴۹۴ نفر بوده است. به عبارتی در بهار امسال ۲۴۹هزار و ۹۹۷ نفر از جمعیت بیکار در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاسته شده است.

نتایج آمار این گزارش در حوزه وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان نیز نشان می‌دهد، جمعیت بیکار این گروه از جامعه در حال حاضر یک میلیون و ۱۹۰هزار و ۳۸۲ نفر است که این میزان در بهار سال گذشته یک میلیون و ۲۰۹هزار و ۹۶۳ بود. بنابراین طی یک سال گذشته جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل ۱۹هزار و ۵۸۱ نفر کاهش یافته است.

بخش خدمات؛ پیشتاز اشتغالزایی در کشور

گرچه آمار جدید منتشر شده از کاهش اشتغال در بخش خدمات حکایت دارد ولی همچنان خدمات در بین بخش‌های اقتصادی بیشترین سهم را در اختیار دارد و صنعت و کشاورزی با افزایش شاغلین در رده‌های بعدی قرار دارند.

بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بالاترین سهم در بین شاغلان مربوط به بخش خدمات با ۴۹.۶درصد است. به عبارتی بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان در بخش خدمات فعالیت دارند، در حالی که تعداد شاغلان در بخش خدمات در مقایسه با بهار سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

«صنعت» بعد از خدمات بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده است؛ به گونه‌ای که هفت میلیون و ۶۸۳هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند که حدود ۳۱.۵درصد شاغلان را دربرمی‌گیرد. تعداد افراد مشغول به فعالیت در حوزه صنعت نسبت به بهار سال قبل سه درصد رشد  داشته است.

کشاورزی هم ۱۸.۹درصد از شاغلان را به خود اختصاص داده و جمعیت آنها به حدود چهار میلیون و ۶۰۰هزار نفر می‌رسد. فعالیت شاغلان در حوزه کشاورزی دو درصد در مقایسه با بهار سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است.