سازمان جهانی کار: 

نظام پرداخت مزد در جهان، عادلانه نیست

سازمان جهانی کار تعداد کارگران کم درآمد جهان را اعلام کرد.

بنا بر گزارش این سازمان بین‌المللی، حدود ۲۰درصد از کارگران جهان که ۶۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند، در گروه کم‌درآمدترین کارگران به شمار می‌آیند. همچنین حدود ۴۸.۹درصد از کل حقوقی که به کارگران در سراسر جهان پرداخت می‌شود، تنها به ۱۰درصد از آنها اختصاص می‌یابد.

طبق این گزارش، شکاف میان درآمدی کارگران جهان از سال ۲۰۰۴ تاکنون با کاهش روبه‌رو شده است اما علت کاهش این شکاف، بهتر شدن اوضاع آنها در سطح ملی نیست بلکه دلیل آن افزایش درآمد کارگران در کشورهای با اقتصاد نوظهور مانند چین و هند است.

بالاترین افزایش درآمد در میان کارگران کشورهای پردرآمد مانند آلمان، اندونزی، ایتالیا، پاکستان، بریتانیا و آمریکا به وقوع پیوسته است.

    

اختلاف ۳۵هزار تومانی مزد روزانه کشاورزان مرد و زن

بررسی آمارها نشان می‌دهد که زمستان سال گذشته کارگران مرد بیل‌زن باغ با میانگین حقوق روزانه ۷۷هزار و ۴۳ تومان و کارگران زن میوه‌چین با میانگین حقوق روزانه ۴۱هزار و ۹۸۸ تومان بیشترین متوسط مزد روزانه در بخش‌ کارگری کشاورزی را دریافت کردند. بر این اساس مقایسه بیشترین حقوق زن و مرد شاغل در بخش کشاورزی حکایت از اختلاف ۳۵هزار و ۵۵ تومانی حقوق مردان نسبت به زنان دارد.

بررسی جداول آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد متوسط مزد روزانه نشاکاری در زمستان پارسال ۶۵هزار و ۸۷۴ تومان، وجین کار و تنک‌کار ۷۱هزار و ۹۳۱ تومان، نهرکش و مرزبند ۶۸هزار و ۸۱۱ تومان و بیل‌زن زمین زراعی ۶۵هزار و ۶۰۰ تومان بود.

مقایسه درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در زمستان سال گذشه نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۶) گویای آن است که تمام مشاغل منتخب کشاورزی به جز کارگران نهرکش و مرزبند رشد داشته است. بر این اساس متوسط مزد روزانه کارگران مرد نشاکار بیشترین افزایش و مزد کارگران نهرکش و مرزبند کاهش داشته است.

بررسی متوسط مزد مشاغل کشاورزی در استان‌های کشور در زمستان ۱۳۹۷، کارگران میوه‌چین آذربایجان شرقی با حدود ۱۳۳هزار تومان و کارگران نهرکش و مرزبند در خراسان جنوبی با ۳۰هزار تومان به ترتیب بیشترین و کمترین مزد را دریافت کردند.

    

افزایش 12درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در کشور را ۲۶۰هزار نفر ذکر کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲درصد افزایش داشته است.

کریم یاوری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است که با پرداخت سه درصد مزد بیمه‌شدگان مشمول قانون کار و در جهت حمایت از کارگران بیکار فراهم شده است و به کارگرانی تعلق می‌گیرد که با میل و اختیار خود از کار بیکار نشده باشند.

وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید هنگام به‌کارگیری نیروی انسانی نسبت به بیمه تمام نیروهای به کار گرفته شده اقدام کنند، درباره منابع بیمه بیکاری گفت: میزان حق بیمه بیکاری سه درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود لذا هیچ بودجه دولتی برای این منظور در کار نیست و از محل سه درصد مزد بیمه شده است. یاوری تاکید کرد: ازجمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، فراهم کردن زمینه اشتغال مجدد آنهاست که در این خصوص تا پایان دی ماه سال گذشته زمینه اشتغال بیش از ۱۴هزار نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری فراهم شده و این میزان اکنون به ۱۸هزار نفر رسیده است.